Адамант Кепитъл Партнърс - инвестиоционен посредник, консултиране по Европейски програми

Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник, с основна дейност посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.

Използвайки нестандартни и иновативни продукти и решения, ние намираме възможности и добавяме стойност, за нашите клиенти, там където другите не успяват.

С опита на големите и личния подход на бутикова фирма, Адамант Кепитъл Партнърс предлага идеалният баланс за посрещане на вашите нужди.

Стремежът ни е да създаваме дългосрочно сътрудничество, базирано на взаимно доверие, уважение и полезност.

Структурирани продукти

Структурираните продукти са деривати, които предлагат комбиниране на различни финансови инструменти необходими за изпълнението на дадена инвестиционна стратегия в един единствен инструмент. Този тип продукти предлагат, различни вариации според изискванията на клиента – защита на главницата, срочност, потенциал за печалба и много други критерии. Адамант Кепитъл Партнърс АД може да ви предложи подходящ продукт в зависимост от нивото на риск, което желаете да поемете. Предлагаме на институционалните ни клиенти разнообразие от стуктурирани продукти у ETF фондове. Работейки съвместно с международните ни партньори, предоставяме на клиентите си съвети за най-подходящата инвестиционна стратегия и съответните финансови инстументи. Структурирани продукти могат да бъдат суздадени според нуждите на всеки инвеститор, докато ETF фондовете са най-достъпния начин да се следят различни пазари/сектори/класове активи. Популярни борсово търгувани фондове – ETF: SPDR S&P 500 • Индексът измерва представянето на големия капитализационен сектор на капиталовия пазар в САЩ. Financial Select Sector SPDR Fund • Индексът включва компании т следните индустрии: диверсифицирани финансови услуги; застраховане; търговски банки; капиталови пазари; инвестиционни тръстове за недвижими имоти; спестовно и ипотечно финансиране; потребителски финанси; и управление и развитие на недвижими имоти. Energy select sector SPDR Fund • Индексът включва компании от следните индустрии: нефт, газ и консумативни горива, енергийни съоражения и услуги. Materials Select Sector SPDR Fund • Индексът включва компании от следните индустрии: химикали; метали и минно дело; хартия и горски продукти; контейнери и опаковане; строителни материали. iShares Dow Jones US Industrial Sector Index Fund • Индексът включва компании от следните индустрии: индустриални конгломерати; авиация и отбрана; машини; въздушен транспорт и логистика; пъища и железопътен транспорт; търговски услуги и консумативи; електрически съоражения; строителство и инженерство; строителни материали; авиолинии; търговски и дистрибуторски фирми. iShares MSCI EAFE Index Fund • Индексът измерва представянето на капиталовите пазари в Европа, Азия, Австралия и Далечния Изток. iShares MSCI Emerging Markets Index Fund • Индексът измерва представянето на акции на развиващите се пазари.

Електронна търговия през интернет

В процес на изграждане на интернет базирана платформа за търговия на българска Фондова Борса, както и за достъп до световните финансови пазари

Попечителски услуги и администриране на финансови инструменти

Като естествено продължение на брокерските ни услуги ние предлагаме също така цялостно обслужване на клиентски активи включително: * Съхранение на ценни книжа * Следене на корпоративни събития и своевременно уведомяване на клиентите * Събиране на дивиденти и лихвени купони и други приходи * Упражняване на права свързани с притежаваните инструменти * Множество справки, според изискванията на всеки клиент

Анализи и Публикации

Вземането на успешни инвестиционни решения е немислимо без навременно предоставена точна информация. Ние предлагаме на клиентите си: * Оценка на ценни книжа - прогнозни, оценки и анализ на емитенти - фундаментален анализ ; * Месечно, тримесечно и годишно макроикономическо проучване за България – преглед, анализ и прогнози за икономическото развитие на България; * Анализ на пазарни сегменти; * Извънредни проучвания във връзка с икономически, политически, социални и други събития, които се очертава да имат съществено влияние върху представянето на определени сектори или компании. * Изготвянето на проучвания по поръчка, които да оценят потенциала на даден сектор, географски регион или компания Нашите анализи и оценки, независими прогнози и професионални проучвания, са създадени с практическа насоченост съобразно нуждите на клиентите ни и са базирани на възможно най-достоверна информация, доказани методи и практики.

Публично и частно пласиране на финансови инструменти

Благодарение на добрите ни контакти с различни издатели на ценни книжа предоставяме на нашите институционални клиенти емисии акции и облигации при условията на първоначално или вторично предлагане.

Финансиране чрез публично и частно предлагане на акции или облигации

Адамант Кепитъл Партнърс извършва услуги за набиране на капитал на фирми, чрез частно и публично предлагане на акции и облигации. Нашата фирма гарантира професионализъм в процеса на предлагане и индивидуален подход към клиентите си. Богатият опит на хората ни е ключът към успеха в работата. Философията ни е да създаваме дълготрайни отношения с фирмите, с които работим.

Сливания и придобивания

Живеем в свят характеризиран с постоянен трансфер на финансови ресурси, стоки, услуги и знание на глобално равнище. В условия на растеж, фирмите имат все по-голяма нужда от достъп до бързо финансиране, пазари за стоките и услугите, които предлагат, трансфер на знания и умения от стратегически партньори към тях, както и професионално управление и правилни стратегически решения. Адамант Кепитъл Партнърс се специализира в консултации по транзакции на дялове от капитала на фирми, които имат нужда да финансират растежа си или които изпитват временни финансови затруднения, но имат добър фундамент и потенциал за растеж в дългосрочен план. Ние консултираме собственици на фирми както и инвестиционни фондове по сливания и придобивания на компании. Нашите контакти със стратегически и финансови инвеститори спомагат за намирането на подходящите партньори за всяка сделка, с цел да се увеличи стойността на акциите на фирмите обект на транзакциите.

Търгови предложения, обратни изкупувания

Ние може да ви посредничим в изготвянето на оценки и документация необходими за осъществяване на търгови предложения за закупуване на акции от дадена компания или за обратно изкупуване на част от акциите.

Консултации преструктуриране

В условията на световна финансова криза, финансовата стабилност на фирмите се превръща в основен проблем за тяхното развитие. В настоящата ситуация адекватната финансова структура на компаниите е от определящо значение за тяхното съществуване. Проекти, които до преди месеци изглеждаха много привлекателни днес вече нямат икономическа обосновка, достъпът до парични ресурси става все по-трудeн и банките са по-предпазливи от когато и да било. В тази ситуация е особено важно фирмите да представят солидни финансови резултати, както и адекватна финансова структура пред кредиторите си, клиентите си, доставчиците си и публичната администрация. Адамант Кепитъл Партнърс работи заедно със своите клиенти по преструктурирането им с цел увеличаване стойността на активите им и намаляване на финансовия им риск.

Анализи и Оценки

Нашите анализи и оценки, независими прогнози и професионални проучвания са създадени с практическа насоченост, съобразно нуждите на клиентите ни и са базирани на възможно най-достоверна информация, доказани методи и практики. Ние предлагаме: * Оценка на ценни книжа - прогнозни, оценки и анализ на емитенти - фундаментален анализ ; * Месечно, тримесечно и годишно макроикономическо проучване за България – преглед, анализ и прогнози за икономическото развитие на България; * Анализ на пазарни сегменти; * Извънредни проучвания във връзка с икономически, политически, социални и други събития, които се очертава да имат съществено влияние върху представянето на определени сектори или компании. * Изготвяне на проучвания по поръчка, които да оценят потенциала на даден сектор, географски регион или компания.

Посредничество със сделки с финансови и инструменти

Екипът на Адамант Кепитъл Партнърс гарантира индивидуален подхов към всеки клиент при изпълнение на поръчки за покупко-продажба от целия спектър финансови инструменти както на Българската Фондова Борса, така и при OTC сделки. Специализацията ни в българския капиталов и дългов пазар ни помага да изпълняваме големи транзакции и да предоставяме конкурентни цени. Нашите брокери разполагат с високотехнологична система, която позволява бързо и ефективно изпълнение на поръчки. Чрез широката ни мрежа от международни партньори, нашите клиенти получават достъп до множество пазари, както и до практически неограничен избор от акции, ДЦК, Еврооблигации, корпоративни и общински облигации, ETF, фондове, CLN, структурирани продукти и много други.

Електронна система за търговия през интернет

В процес на разработка. Системата ще предлага, бърз и сигурен достъп през Интернет. От сключване на договор, получаване на информация, изпращане на поръчки, сделки и справки, всичко това ще е достъпно за вас където и да се намирате, без да се налага да ни посещавате в офиса.

Структурирани продукти

Структурираните продукти са деривати, които предлагат комбиниране на различни финансови инструменти необходими за изпълнението на дадена инвестиционна стратегия в един единствен инструмент. Този тип продукти предлагат, различни вариации според изискванията на клиента – защита на главницата, срочност, потенциал за печалба и много други критерии. АКП може да ви предложи подходящ продукт според избрани от вас критерии.

Анализи, Новини, Публикации

Вземането на успешни инвестиционни решения е немислимо без навременно предоставена точна информация. Ние предлагаме на клиентите си: * Оценка на ценни книжа - прогнозни, оценки и анализ на емитенти - фундаментален анализ ; * Месечно, тримесечно и годишно макроикономическо проучване за България – преглед, анализ и прогнози за икономическото развитие на България; * Анализ на пазарни сегменти; * Извънредни проучвания във връзка с икономически, политически, социални и други събития, които се очертава да имат съществено влияние върху представянето на определени сектори или компании. * Изготвянето на проучвания по поръчка, които да оценят потенциала на даден сектор, географски регион или компания Нашите анализи и оценки, независими прогнози и професионални проучвания, са създадени с практическа насоченост съобразно нуждите на клиентите ни и са базирани на възможно най-достоверна информация, доказани методи и практики.

Попечителски услуги

Като естествено продължение на брокерските ни услуги ние предлагаме също така цялостно обслужване на клиентски активи включително: * Съхранение на ценни книжа * Следене на корпоративни събития и своевременно уведомяване на клиентите * Събиране на дивиденти и лихвени купони и други приходи * Упражняване на права свързани с притежаваните инструменти * Множество справки, според изискванията на всеки клиент

Посредничество при сделки с финансови инструменти

На своите клиенти Институционални инвеститори Адамант Кепитъл Партнърс, предлага професионално изпълнение на поръчки за покупко-продажба на целия спектър на финансовите инструменти, включително практически неограничен избор от акции, ДЦК, Еврооблигации, корпоративни и общински облигации, ETF фондове, CLN, структурирани продукти и много други. Специализирани сме в изпълнението на големи транзакции, както с акции, така и с инструменти с фиксиран доход. Дейността ни обхваща не само българския, но и международен финансов пазар с достъп до борсови и OTC операции. Клиентите ни са големи институционални инвеститори, включително пенсионни фондове, застраховатени компании и управляващи дружества. Като водещ брокер, Адамант Кепитъл Партнърс цели да предостави местен и международен достъп, изпълнявайки поръчките на нашите клиенти на най-добрите цени на пазара. Развитата мрежа от международни партньори ни позволява да задоволим и необходимостта на нашите клиенти от международно търгувани ценни книжа. Като член на Българската Фондова Борса не само осигуряваме достъп до българския капиталов пазар за международните ни клиенти, но и с богатия си опит знаем как да постигнем най-доброто изпълнение на поръчките им за покупка или продажба на финансови инструменти.

Търговия с Kарбонови Емисии

Адамант Кепитъл Партнърс може да предложи на своите корпоративни клиенти бърз и лесен достъп до световните пазари при покупко-продажбата на квоти за емисии на парникови газове. Сътрудничим си с една от водещите институции на този пазар и благодарение на това, можем да ви осигурим висока ликвидност и много добри цени. Карбоновите емисии са един ценен актив за всяка компания и ние можем да изготвим и подходящи стратегии при определяне на политиката на фирмата по отношение на квотите, които са разпределени. Активното управление на карбоновите активи е необходимо за успешното управление на рисковете свързани с тях, но освен това дава възможности за получаване на допълнителни средства или реализирането на приходи, чрез различни инструменти.

Бизнес фокус

Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник с основна дейност посредничество при сделки с финансови инстументи, както на българските, така и на международните пазари. АКП предлага на своите клиенти професионално управление на портфейли, попечителски услуги и финансиране чрез борсови операции. Изготвянето на анализи и проучвания на пазарни сегменти, както и оценки на отделни финансови продукти позволява на клиентите ни да са в течение с пазарните тенденции и подпомага вземането на инвестиционни решения. Използвайки нестандартни и иновативни решения, ние намираме възможности и добавяме стойност там, където другите не успяват. С опита на големите и личния подход на бутикова фирма, АКП предлага идеалният баланс за посрещане на вашите нужди. Стремежът ни е да създаваме дългосрчно сътрудничество, базирано на взаимно доверие, уважение и полезност.

Контакти

АДРЕС:
Бул Джеймс Баучър No76A,

1421-София, България

T: +359 2 422 5970

F: +359 2 422 5973


КОНТАКТИ:

Божидар Кунов
Изп. Директор
T: +359 2 422 5972
M: +359 884 7777 08
E: bkounov@acp.bg
E: bojidar@bloomberg.net


Мирослав Великов
Член на СД
T: +359 2 422 5992
M: +359 886 7177 00
E: mvelikov@acp.bg
E: mvelikov@bloomberg.net


Брокерски Услуги
Николай Стоев
T: +359 2 422 5994
M: +359 888 5688 22
E: nstoev@acp.bg
E: nstoev@bloomberg.net


Лиценз

Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник с Лиценз № РГ-03-0228/10.11.2008г. АКП има правото да извършва дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и в трети държави на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 ЗПФИ, както следва: • Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инстументи; • Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; • Управление на портфейл; • Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; • Предлагане на първоначална продажба на финансови инстументи без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 5 ЗПФИ, както следва: • Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставени обезпечения; • Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при услови че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; • Консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; • Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; • Инвестициони изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти. Списък с Поднадзорни лица може да бъде намерен на официалната страница на Комисията за Финансов Надзор: http://www.fsc.bg/Investicionni-posrednici-bg-79