Адамант Кепитъл Партнърс - инвестиоционен посредник, консултиране по Европейски програми

Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник, с основна дейност посредничество при сделки с финансови инструменти, управление на портфейли, изготвяне на анализи и проучвания, корпоративни финанси и консултиране по европейски програми.

Използвайки нестандартни и иновативни продукти и решения, ние намираме възможности и добавяме стойност, за нашите клиенти, там където другите не успяват.

С опита на големите и личния подход на бутикова фирма, Адамант Кепитъл Партнърс предлага идеалният баланс за посрещане на вашите нужди.

Стремежът ни е да създаваме дългосрочно сътрудничество, базирано на взаимно доверие, уважение и полезност.

Структурирани продукти

Структурираните продукти са деривати, които предлагат комбиниране на различни финансови инструменти необходими за изпълнението на дадена инвестиционна стратегия в един единствен инструмент. Този тип продукти предлагат, различни вариации според изискванията на клиента – защита на главницата, срочност, потенциал за печалба и много други критерии. Адамант Кепитъл Партнърс АД може да ви предложи подходящ продукт в зависимост от нивото на риск, което желаете да поемете. Предлагаме на институционалните ни клиенти разнообразие от стуктурирани продукти у ETF фондове. Работейки съвместно с международните ни партньори, предоставяме на клиентите си съвети за най-подходящата инвестиционна стратегия и съответните финансови инстументи. Структурирани продукти могат да бъдат суздадени според нуждите на всеки инвеститор, докато ETF фондовете са най-достъпния начин да се следят различни пазари/сектори/класове активи. Популярни борсово търгувани фондове – ETF: SPDR S&P 500 • Индексът измерва представянето на големия капитализационен сектор на капиталовия пазар в САЩ. Financial Select Sector SPDR Fund • Индексът включва компании т следните индустрии: диверсифицирани финансови услуги; застраховане; търговски банки; капиталови пазари; инвестиционни тръстове за недвижими имоти; спестовно и ипотечно финансиране; потребителски финанси; и управление и развитие на недвижими имоти. Energy select sector SPDR Fund • Индексът включва компании от следните индустрии: нефт, газ и консумативни горива, енергийни съоражения и услуги. Materials Select Sector SPDR Fund • Индексът включва компании от следните индустрии: химикали; метали и минно дело; хартия и горски продукти; контейнери и опаковане; строителни материали. iShares Dow Jones US Industrial Sector Index Fund • Индексът включва компании от следните индустрии: индустриални конгломерати; авиация и отбрана; машини; въздушен транспорт и логистика; пъища и железопътен транспорт; търговски услуги и консумативи; електрически съоражения; строителство и инженерство; строителни материали; авиолинии; търговски и дистрибуторски фирми. iShares MSCI EAFE Index Fund • Индексът измерва представянето на капиталовите пазари в Европа, Азия, Австралия и Далечния Изток. iShares MSCI Emerging Markets Index Fund • Индексът измерва представянето на акции на развиващите се пазари.

Електронна търговия през интернет

В процес на изграждане на интернет базирана платформа за търговия на българска Фондова Борса, както и за достъп до световните финансови пазари

Попечителски услуги и администриране на финансови инструменти

Като естествено продължение на брокерските ни услуги ние предлагаме също така цялостно обслужване на клиентски активи включително: * Съхранение на ценни книжа * Следене на корпоративни събития и своевременно уведомяване на клиентите * Събиране на дивиденти и лихвени купони и други приходи * Упражняване на права свързани с притежаваните инструменти * Множество справки, според изискванията на всеки клиент

Анализи и Публикации

Вземането на успешни инвестиционни решения е немислимо без навременно предоставена точна информация. Ние предлагаме на клиентите си: * Оценка на ценни книжа - прогнозни, оценки и анализ на емитенти - фундаментален анализ ; * Месечно, тримесечно и годишно макроикономическо проучване за България – преглед, анализ и прогнози за икономическото развитие на България; * Анализ на пазарни сегменти; * Извънредни проучвания във връзка с икономически, политически, социални и други събития, които се очертава да имат съществено влияние върху представянето на определени сектори или компании. * Изготвянето на проучвания по поръчка, които да оценят потенциала на даден сектор, географски регион или компания Нашите анализи и оценки, независими прогнози и професионални проучвания, са създадени с практическа насоченост съобразно нуждите на клиентите ни и са базирани на възможно най-достоверна информация, доказани методи и практики.

Публично и частно пласиране на финансови инструменти

Благодарение на добрите ни контакти с различни издатели на ценни книжа предоставяме на нашите институционални клиенти емисии акции и облигации при условията на първоначално или вторично предлагане.

Финансиране чрез публично и частно предлагане на акции или облигации

Адамант Кепитъл Партнърс извършва услуги за набиране на капитал на фирми, чрез частно и публично предлагане на акции и облигации. Нашата фирма гарантира професионализъм в процеса на предлагане и индивидуален подход към клиентите си. Богатият опит на хората ни е ключът към успеха в работата. Философията ни е да създаваме дълготрайни отношения с фирмите, с които работим.

Сливания и придобивания

Живеем в свят характеризиран с постоянен трансфер на финансови ресурси, стоки, услуги и знание на глобално равнище. В условия на растеж, фирмите имат все по-голяма нужда от достъп до бързо финансиране, пазари за стоките и услугите, които предлагат, трансфер на знания и умения от стратегически партньори към тях, както и професионално управление и правилни стратегически решения. Адамант Кепитъл Партнърс се специализира в консултации по транзакции на дялове от капитала на фирми, които имат нужда да финансират растежа си или които изпитват временни финансови затруднения, но имат добър фундамент и потенциал за растеж в дългосрочен план. Ние консултираме собственици на фирми както и инвестиционни фондове по сливания и придобивания на компании. Нашите контакти със стратегически и финансови инвеститори спомагат за намирането на подходящите партньори за всяка сделка, с цел да се увеличи стойността на акциите на фирмите обект на транзакциите.

Търгови предложения, обратни изкупувания

Ние може да ви посредничим в изготвянето на оценки и документация необходими за осъществяване на търгови предложения за закупуване на акции от дадена компания или за обратно изкупуване на част от акциите.

Консултации преструктуриране

В условията на световна финансова криза, финансовата стабилност на фирмите се превръща в основен проблем за тяхното развитие. В настоящата ситуация адекватната финансова структура на компаниите е от определящо значение за тяхното съществуване. Проекти, които до преди месеци изглеждаха много привлекателни днес вече нямат икономическа обосновка, достъпът до парични ресурси става все по-трудeн и банките са по-предпазливи от когато и да било. В тази ситуация е особено важно фирмите да представят солидни финансови резултати, както и адекватна финансова структура пред кредиторите си, клиентите си, доставчиците си и публичната администрация. Адамант Кепитъл Партнърс работи заедно със своите клиенти по преструктурирането им с цел увеличаване стойността на активите им и намаляване на финансовия им риск.

Анализи и Оценки

Нашите анализи и оценки, независими прогнози и професионални проучвания са създадени с практическа насоченост, съобразно нуждите на клиентите ни и са базирани на възможно най-достоверна информация, доказани методи и практики. Ние предлагаме: * Оценка на ценни книжа - прогнозни, оценки и анализ на емитенти - фундаментален анализ ; * Месечно, тримесечно и годишно макроикономическо проучване за България – преглед, анализ и прогнози за икономическото развитие на България; * Анализ на пазарни сегменти; * Извънредни проучвания във връзка с икономически, политически, социални и други събития, които се очертава да имат съществено влияние върху представянето на определени сектори или компании. * Изготвяне на проучвания по поръчка, които да оценят потенциала на даден сектор, географски регион или компания.

Посредничество със сделки с финансови и инструменти

Екипът на Адамант Кепитъл Партнърс гарантира индивидуален подхов към всеки клиент при изпълнение на поръчки за покупко-продажба от целия спектър финансови инструменти както на Българската Фондова Борса, така и при OTC сделки. Специализацията ни в българския капиталов и дългов пазар ни помага да изпълняваме големи транзакции и да предоставяме конкурентни цени. Нашите брокери разполагат с високотехнологична система, която позволява бързо и ефективно изпълнение на поръчки. Чрез широката ни мрежа от международни партньори, нашите клиенти получават достъп до множество пазари, както и до практически неограничен избор от акции, ДЦК, Еврооблигации, корпоративни и общински облигации, ETF, фондове, CLN, структурирани продукти и много други.

Електронна система за търговия през интернет

В процес на разработка. Системата ще предлага, бърз и сигурен достъп през Интернет. От сключване на договор, получаване на информация, изпращане на поръчки, сделки и справки, всичко това ще е достъпно за вас където и да се намирате, без да се налага да ни посещавате в офиса.

Структурирани продукти

Структурираните продукти са деривати, които предлагат комбиниране на различни финансови инструменти необходими за изпълнението на дадена инвестиционна стратегия в един единствен инструмент. Този тип продукти предлагат, различни вариации според изискванията на клиента – защита на главницата, срочност, потенциал за печалба и много други критерии. АКП може да ви предложи подходящ продукт според избрани от вас критерии.

Анализи, Новини, Публикации

Вземането на успешни инвестиционни решения е немислимо без навременно предоставена точна информация. Ние предлагаме на клиентите си: * Оценка на ценни книжа - прогнозни, оценки и анализ на емитенти - фундаментален анализ ; * Месечно, тримесечно и годишно макроикономическо проучване за България – преглед, анализ и прогнози за икономическото развитие на България; * Анализ на пазарни сегменти; * Извънредни проучвания във връзка с икономически, политически, социални и други събития, които се очертава да имат съществено влияние върху представянето на определени сектори или компании. * Изготвянето на проучвания по поръчка, които да оценят потенциала на даден сектор, географски регион или компания Нашите анализи и оценки, независими прогнози и професионални проучвания, са създадени с практическа насоченост съобразно нуждите на клиентите ни и са базирани на възможно най-достоверна информация, доказани методи и практики.

Попечителски услуги

Като естествено продължение на брокерските ни услуги ние предлагаме също така цялостно обслужване на клиентски активи включително: * Съхранение на ценни книжа * Следене на корпоративни събития и своевременно уведомяване на клиентите * Събиране на дивиденти и лихвени купони и други приходи * Упражняване на права свързани с притежаваните инструменти * Множество справки, според изискванията на всеки клиент

Посредничество при сделки с финансови инструменти

На своите клиенти Институционални инвеститори Адамант Кепитъл Партнърс, предлага професионално изпълнение на поръчки за покупко-продажба на целия спектър на финансовите инструменти, включително практически неограничен избор от акции, ДЦК, Еврооблигации, корпоративни и общински облигации, ETF фондове, CLN, структурирани продукти и много други. Специализирани сме в изпълнението на големи транзакции, както с акции, така и с инструменти с фиксиран доход. Дейността ни обхваща не само българския, но и международен финансов пазар с достъп до борсови и OTC операции. Клиентите ни са големи институционални инвеститори, включително пенсионни фондове, застраховатени компании и управляващи дружества. Като водещ брокер, Адамант Кепитъл Партнърс цели да предостави местен и международен достъп, изпълнявайки поръчките на нашите клиенти на най-добрите цени на пазара. Развитата мрежа от международни партньори ни позволява да задоволим и необходимостта на нашите клиенти от международно търгувани ценни книжа. Като член на Българската Фондова Борса не само осигуряваме достъп до българския капиталов пазар за международните ни клиенти, но и с богатия си опит знаем как да постигнем най-доброто изпълнение на поръчките им за покупка или продажба на финансови инструменти.

Търговия с Kарбонови Емисии

Адамант Кепитъл Партнърс може да предложи на своите корпоративни клиенти бърз и лесен достъп до световните пазари при покупко-продажбата на квоти за емисии на парникови газове. Сътрудничим си с една от водещите институции на този пазар и благодарение на това, можем да ви осигурим висока ликвидност и много добри цени. Карбоновите емисии са един ценен актив за всяка компания и ние можем да изготвим и подходящи стратегии при определяне на политиката на фирмата по отношение на квотите, които са разпределени. Активното управление на карбоновите активи е необходимо за успешното управление на рисковете свързани с тях, но освен това дава възможности за получаване на допълнителни средства или реализирането на приходи, чрез различни инструменти.

Кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“

Кампания „Разпознай лицензирания

инвестиционен посредник“

БАЛИП подготви информационен материал с 10 признака, по които гражданите могат да разпознаят лицензирания от нелицензирания инвестиционен посредник, представени като въпроси и отговори на достъпен език. Информационният материал заедно със знака на кампанията ще бъде публикуван на сайтовете на всички членове на БАЛИП, като ще бъде разпространен и сред медии и партньорски организации. 
Целта на информационната кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“ е гражданите да бъдат достъпно информирани как сами могат да различат спазващите закона брокери от недобросъвестните и незаконните посредници, и какво да направят, за да се предпазят от измами.
 

10 признака: Как да отличите лицензирания инвестиционен посредник

от нелицензирания

Как да разбера дали инвестиционният посредник е лицензиран, за да ми предлага инвестиционна услуга?

Инвестициите и търговията на финансовите пазари по целия свят се извършват единствено чрез лицензирани инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества, които получават лиценз за тази дейност и са наблюдавани от надзорен орган в съответната държава, в която са регистрирани. В България националният компетентен орган е Комисията за финансов надзор.

Възможно е да получите обаждане по телефона или предложение за инвестиция от нелицензиран посредник, който дори може да Ви покаже фалшив лиценз. Затова преди да ползвате услугите, първо трябва да проверите дали е лицензиран от Комисията за финансов надзор (КФН) - на http://www.fsc.bg  в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, т. 2 „Инвестиционни посредници“, т. 4. „Колективни инвестиционни схеми“, т. 5. „Национални инвестиционни фондове“, т. 6 „Управляващи дружества“, както и чрез безплатно обаждане на нейния информационен център на телефон 0800 40 444.

 

Мога ли да разпозная нелицензирания инвестиционен посредник по сайта му?

Да, на сайта на КФН http://www.fsc.bg  в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, т. 2 „Инвестиционни посредници“, на следния адрес: https://bit.ly/2FHqvFx има информация както за лиценза на посредника, така и за сайтовете, чрез които предлага услугите си.  Инвестиционните посредници нямат право да предоставят услуги чрез интернет страници, различни от тези, които са заявили пред съответните компетентни органи на държавите-членки!

КФН поддържа на интернет страницата си в секция „За потребителя“, подсекция „Предупреждения за потребителите“ (https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/preduprezhdeniya-za-potrebitelite/) списък с информация относно лица и интернет платформи, които извършват инвестиционна дейност и предлагат инвестиционни услуги без лиценз. Този списък се актуализира редовно, вследствие на жалби и сигнали на граждани, както и на друга информация до която КФН има достъп по служебен път.

 

Ако инвестиционният посредник не е български, трябва ли да има лиценз от България?

Инвестиционните посредници, които са регистрирани в друга държава в Европейския съюз, трябва да имат лиценз от съответния надзорен орган на страната, в която са учредени. За да извършват дейност тези дружества са длъжни при предлагане на услуги на територията на България (това включва и услуги по интернет) да са подали нотификация към КФН.  Спазилите закона европейски брокери трябва да са в списъка на сайта http://www.fsc.bg, в меню Нотификации (https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/)

Ако брокерът Ви показва лиценз, издаден от държава, която не е в Европейския съюз, то той няма законно право да предлага услуги в България, преди да е регистрирал местен клон, който да е получил лиценз от Комисията за финансов надзор.  Дали има лиценз за България можете да проверите на http://www.fsc.bg  в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, т. 2 „Инвестиционни посредници“, както и чрез безплатно обаждане на нейния информационен център на телефон 0800 40 444.

 

Трябва ли да сключвам някакъв договор с инвестиционен посредник, за да инвестирам?

Лицензираните инвестиционни посредници задължително сключват договор с човека, на когото предлагат услугата. Ако някой предлага услуга, свързана с финансовите пазари без да е лицензиран и без да сключи договор с Вас, това е индикатор за наличие на измама.  Преди да пристъпите към инвестиране на средства на финансовите пазари по банков път, онлайн чрез платежен оператор посредством плащане с кредитна или дебитна карта, трябва да проверите в Комисията за финансов надзор дали посредникът е лицензиран и след това да сключите договор с него. За чуждестранните посредници, бихте могли да проверите за наличие на лиценз на интернет страниците на съответния надзорен орган.  Ако посредник поиска да му преведете пари само след обаждане по телефона или разговор във Фейсбук (или друга социална мрежа), възможно е да попаднете в  е измамна схема.  Лицензираният инвестиционен посредник никога няма да Ви поиска да преведете пари, без да сте сключили договор.

 

Какво трябва да проследя при подписване на договор, за да съм сигурен, че е с лицензиран инвестиционен посредник?

Когато сключвате договор с лицензиран инвестиционен посредник, името му в договора съвпада напълно с името на посредника в регистрите на Комисията. Неправомерно е името на посредника да не е идентично с името на фирмата, която е получила лиценз от съответния надзорен орган. Друг идентификационен белег за учредените в Република България посредници е единният идентификационен код (ЕИК), който трябва да съответства с този в регистрите на КФН, по аналогия – името на получателя (инвестиционния посредник), титуляр на банковата сметка, по която трябва да преведете пари следва да съответства напълно с името, което фигурира в регистрите на КФН.

При лицензираните инвестиционни посредници договорите с клиентите се подписват заедно от представляващите дружеството или от оправомощени лица, които задължително са проверени от Комисията за финансов надзор и са вписани в регистър. Всеки може да провери имената на законните представители на инвестиционния посредник в регистъра, воден от КФН или в Търговския регистър. Лицата, които имат право да подпишат договор и да приемат поръчки (т. нар. лица по чл. 39 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници) за покупка или продажба на ценни книжа, могат да се проверят по партида на конкретния инвестиционен посредник, в регистъра на КФН, на следния адрес (https://bit.ly/2HY5HMH).  В точка втора – инвестиционни посредници – избирате по първа буква от името на посредника, след което се избира „Обстоятелства за ИП“, след това „Лица, сключващи договори и приемащи поръчки за покупко-продажби на ценни книжа“, визуализира се списък с всички лица, работещи при конкретен посредник, както и датата, от която даденото лице работи при този инвестиционен посредник.

Обикновено, когато нелицензиран посредник Ви е убедил по телефона да инвестирате спешно, получавате с куриер на адрес, брокерски договор за сделки с финансови инструменти, който е подписан от страна на инвестиционния посредник, без да е посочено името на подписващия, както и в какво качество действа. Възможно е мнимите посредници неправомерно да изпратят договор от името на инвестиционен посредник, който действително разполага с лиценз да извършва инвестиционна дейност като в договора са посочени банкови сметки, по които инвеститорът да преведе парични средства, необходими за закупуването на обещаните финансови инструменти с титуляр дружество, което често има изключително близко по звучене фирмено наименование с това на лицензирания инвестиционен посредник, от чието име се представя.  Целта е инвеститорът да бъде заблуден, че превежда парите си по сметка на лицензиран инвестиционен посредник.

 

Какво трябва да имам предвид, когато превеждам пари на инвестиционен посредник?

Плащания към лицензирани посредници се извършват в техни офиси на каса до 10 000 лв. или по банков път, както и онлайн. Всички разплащания на каса се извършват в регистрираните офиси на лицензираните посредници – вписани в КФН.  Има случаи, когато нелицензирани посредници сключват договор с клиента, но му казват да преведе сума по банкова сметка, която е различна от упоменатата в договора.  Проверявайте дали посочваната банкова сметка е вписана в договора. Лицензираният инвестиционен посредник ще посочи банкова сметка, която е вписана в договора и няма да ползва различна от нея.  Наименованието на получателя на паричния превод следва да е идентично с наименованието на лицензирания инвестиционен посредник, вписан в регистъра, воден от КФН.

 

Как да разпознавам офисите на лицензиран и нелицензиран посредник?

Адресът за кореспонденция на лицензирания инвестиционен посредник, както и неговите офиси, задължително са описани в регистрите, водени от КФН, на следния адрес (https://bit.ly/2HY5HMH).   В точка втора – инвестиционни посредници, избирате по първа буква от името на посредника, след което се избира „Адреси на офиси на ИП“. Проверете  в сайта на КФН  www.fsc.bg или се обадете на безплатния телефонен номер на Комисията -  0800 40 444.

 

Как да разбера дали по телефона ми се обажда представител на лицензиран или на нелицензиран посредник?

Ако Ви се обаждат по телефона и Ви обещават доходност от 50%–100% за кратък период, без да обясняват рисковете на финансовите пазари, това е сигнал за наличие на  измама, тъй като това не са реалистични резултати. Лицензираният посредник винаги обяснява, че няма гаранция за печалба на финансовите пазари и че по-високата доходност е свързана с по-висок риск. Инвестирането във всякакви финансови инструменти носи някаква доза риск.

В повечето случаи, мнимите брокери настояват клиентът да вземе решение много бързо, като открие сметка и депозира средства при първа възможност, още същият ден.  Обикновено нелицензираните посредници набавят личните данни и контактите на лицата, с които се свързват по нерегламентиран начин. При получаване на подобно обаждане инвеститорите следва да се поинтересуват откъде лицето от другата страна на линията разполага с техните данни, като колебливите и/или уклончиви отговори са в общия случай признак за наличие на измама.

 

Когато предлагат да управляват парите ми от мое име, имат ли право?

Внимавайте кой Ви предлага да управлява парите Ви.  Ако някой Ви предлага да инвестира средствата Ви вместо Вас самия, трябва да проверите дали изпълнява законовите изисквания. Управлението на всички видове финансови активи (вкл. извършване на сделки с акции от Ваше име и др.) се осъществява единствено от лицензирани инвестиционни консултанти, работещи във финансова институция. Лицензираните инвестиционни консултанти, както и всички лицензирани брокери, които имат право да сключват сделки на „Българска фондова борса“ АД от името на клиенти, са вписани в публичния регистър на интернет сайта на Комисията за финансов надзор (КФН) – http://www.fsc.bg.

 Всеки може да провери и чрез безплатно обаждане до Информационния център на КФН на телефон 0800 40 444.

Каква защита имам за инвестираните средства?

Активите на инвеститорите, които са клиенти на лицензирани в България инвестиционни посредници и участват с такса във Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), са защитени до 90% процента от активите, но не повече от 40 000 лв. Компенсациите се изплащат от ФКИ в случай на влошено финансово състояние на инвестиционен посредник и/или при отнемане на лиценз на инвестиционен посредник, когато са налице определени законови основания за отнемане на лиценза. Списък с лицензираните посредници, които имат право да съхраняват клиентски книжа и средства, и които плащат вноски към Фонда е публикуван на сайта на Фонда (https://bit.ly/2Ud0k2p).

Бизнес фокус

Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник с основна дейност посредничество при сделки с финансови инстументи, както на българските, така и на международните пазари. АКП предлага на своите клиенти попечителски услуги и финансиране чрез борсови операции. Изготвянето на анализи и проучвания на пазарни сегменти, както и оценки на отделни финансови продукти позволява на клиентите ни да са в течение с пазарните тенденции и подпомага вземането на инвестиционни решения. Използвайки нестандартни и иновативни решения, ние намираме възможности и добавяме стойност там, където другите не успяват. С опита на големите и личния подход на бутикова фирма, АКП предлага идеалният баланс за посрещане на вашите нужди. Стремежът ни е да създаваме дългосрчно сътрудничество, базирано на взаимно доверие, уважение и полезност.

Контакти

АДРЕС:
ул. Червена стена 7-9 ет.1 ап. А1,

1421-София, България

T: +359 2 422 5970

F: +359 2 422 5973


КОНТАКТИ:

Божидар Кунов
Член на СД
T: +359 2 422 5986
M: +359 884 7777 08
E: bkounov@acp.bg
E: bkounov@acp.bg


Мирослав Великов
Изп. Директор
T: +359 2 422 5992
M: +359 886 7177 00
E: mvelikov@acp.bgБрокерски Услуги
Николай Стоев
T: +359 2 422 5994
M: +359 888 5688 22
E: nstoev@acp.bgЛиценз

Адамант Кепитъл Партнърс е лицензиран инвестиционен посредник с Лиценз № РГ-03-0228/10.11.2008г. АКП има правото да извършва дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и в трети държави на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 ЗПФИ, както следва: • Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инстументи; • Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; • Управление на портфейл; • Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; • Предлагане на първоначална продажба на финансови инстументи без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 5 ЗПФИ, както следва: • Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставени обезпечения; • Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при услови че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; • Консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; • Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; • Инвестициони изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти. Списък с Поднадзорни лица може да бъде намерен на официалната страница на Комисията за Финансов Надзор: http://www.fsc.bg/Investicionni-posrednici-bg-79